เตรียมรับมือกับการแพร่ระบาด COVID-19 รอบใหม่ในสถานศึกษา

จากสถานการณ์ล่าสุดที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค) ตามรายงานข่าวการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมากและลามไปอีก 43 จังหวัด (ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรางสาธารณสุข ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2563 เวลา 18.00 น.) ล่าสุดโฆษก ศบค. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน แถลงยอมรับว่ารอบนี้หนักกว่ารอบแรก แต่ครั้งนี้เราก็มีความรู้มากกว่า สรรพกำลังมากกว่า อย่างไรก็ดีสถานศึกษาก็ไม่ควรประมาท และควรรักษามาตรการอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาโดยทั่วไป

  • โรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อยๆ มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
    (ส่วนหนึ่งจาก คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

สื่อสารกับครู บุคลากร ผู้ปครอง และ นักเรียน
  • ขอให้ติดตามรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ประกาศโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินความเสี่ยง
  • สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเดินทางไปจังหวัดหรือสถานที่ที่เสี่ยง ให้เฝ้าระวัง กักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน สังเกตอาการของตนเอง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น
  • หากมีอาการสงสัยว่าป่วย ให้ขอรับการตรวจ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือโทรปรึกษาสายด่วน 1422

***************************************

ครูโจโจ้
🧡 www.krujojotalk.com ดติดตามได้ที่ด้านบนของ Blogger หรือช่องทางต่อไปนี้💙 www.facebook.com/krujojotalk
✍ สนใจเรียนภาษาอังกฤษ online ได้ที่ https://www.facebook.com/engkrujojo

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Sport Day หรือ Sports Day?

Organizing : Topic, Supporting และ Concluding Sentences

Special Days in Thailand : วันหยุดของไทย ภาษาอังกฤษ