บทความ

วันเด็ก 2567

รูปภาพ
  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2024 วันนี้เป็นวันที่สำคัญสำหรับเด็กๆ ทุกคน เพราะเป็นวันที่แสดงถึงความสำคัญของเด็กในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็กปี 2567 จากท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยได้กล่าวไว้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ในนามของโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อเด็ก KMS ทุกคน ที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม  และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นทุกคนทั้งครูและบุคลากรร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ KMS ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญต่ออนาคตของพวกเขา ซึ่งหมายถึงอนาคตของจังหวัดลำปาง และ ประเทศไทย เด็กๆ คือคนที่มีศักยภาพแห่งอนาคต จงมีความฝัน จงมีความคิดสร้างสรรค์ และจงมีความเคารพความแตกต่างของผู้อื่น เด็กๆ เป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ต่อไป  เรามาส่งเสริมให้เด็กๆ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เรามาสนับสนุนให้เด็กๆ มีสิทธิเสรีภาพ มีความปลอดภ

Review Literature อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

รูปภาพ
Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/pile-of-covered-books-159751/ Reviewing literature effectively involves several key steps to ensure a thorough and meaningful analysis of relevant research articles, books, and other scholarly works. Here are some steps to help you review literature effectively การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับขั้นตอนสำคัญหลายขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการวิเคราะห์บทความวิจัย หนังสือ และงานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนและมีความหมาย ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนบางส่วนที่จะช่วยให้คุณทบทวนวรรณกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ Define your research question: Before starting your literature review, clearly define your research question or topic. This will help you identify the relevant literature to review and keep your focus throughout the process. กำหนดคำถามการวิจัยของคุณ: ก่อนเริ่มการทบทวนวรรณกรรม ให้กำหนดคำถามหรือหัวข้อการวิจัยของคุณให้ชัดเจน วิธีนี้จะช่วยคุณระบุวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและให้ความสำคัญตลอดกระบวนการ Develop a search strategy:

เปลี่ยน Google Slides เป็นไฟล์รูปภาพอย่างไรให้ภาพคมชัดขึ้น

รูปภาพ
หลายคนที่ใช้ Google Slides แล้วอาจจะเคยเจอปัญหาเมื่อเราต้องการแปลงให้เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ image แต่ปรากฏว่าภาพที่ได้ออกมานั้นแตก เบลอ ไม่ชัดเหมือนกับสไลด์ที่เราทำ ครูโจโจ้เองก็พบปัญหานี้มานาน กดรายงานปัญหานี้ให้ทีม Google อยู่บ่อยครั้ง แต่ download ภาพทีไรก็ภาพเบลอ ภาพแตกตลอด  ในที่สุด ครูโจโจ้ก็ค้นพบการแก้ปัญหา ชนิดที่เรียกได้ว่าเส้นผมบังภูเขามาก ๆ  เพราะที่ไฟล์รูปภาพที่เราโหลดมามันไม่ชัดนั้น เพราะขนาดของ Google Slides ที่ตั้งไว้มันมี resolutions หรือ ความคมชัดอยู่แค่ SD เท่านั้น 960 x 540 pixels ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นเราจึงต้องปรับให้ไฟล์มีขนาด High Resolutions มากขึ้น ตามขั้นตอนดังนี้ครับ   1. เมื่ออยู่ในหน้า Slides แล้ว ที่ด้านมุมซ้ายด้านบน ให้คลิกที่เมนู "File" หรือ "ไฟล์"   2. จากนั้นเลือก "Pege Setup" หรือ "ตั้งค่าหน้ากระดาษ" จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้น โดยค่าเริ่มต้นคือ Widescreen หรือ จอกว้าง 16:9  ให้คลิกเพื่อเลือก จะมีรายการ 3. ให้คลิกที่ขนาดของหน้ากระดาษ แล้วเลือก "Custom" หรือ "กำหนดเอง" แล้วเปลี่ยนหน่วยเป็น &quo

รีวิวหนังสือ - The Great Remake สู่โลกใบใหม่

รูปภาพ
ชื่อหนังสือ -  THE GREAT REMAKE สู่โลกใหม่  ผู้แต่ง -  สันติธาร เสถียรไทย  ปีที่พิมพ์ -  2654 สำนักพิมพ์ -  สำนักพิมพ์มติชน จำนวนหน้า -  327 หน้า           “The Great Remake สู่โลกใบใหม่” เป็นหนังสือที่อ่านในช่วงแรก ๆ แล้วรู้สึกเหมือนเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับทฤษฏีด้านเศรษฐศาสตร์ที่เขียนขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แต่เมื่อได้อ่านไปเรื่อย ๆ ก็จะเริ่มเห็นแนวคิดและมุมมองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านพ้นช่วยการระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและการเงิน ซึ่งบางประเด็นนั้นเกิดขึ้นแล้ว บางประเด็นนั้นไม่เป็นไปตามที่หนังสือได้เขียนไว้ เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี 2564 ซึ่งขณะนั้นยังคงอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาด รัฐบาลกำลังดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายประเด็นที่ในหนังสือได้กล่าวไว้นั้นยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นเป็น Next New Normal  ซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือแบ่งออกเป็น 4 บทด้วยกัน ประกอบด้วย Rethink, Recovery, Reimagine และ Remake แล

ฟอนต์ไทยใหม่ใน Google ที่สามารถใช้แทน Sarabun ได้

รูปภาพ
ถึงแม้ว่า Google จะมีฟอนต์ Sarabun ให้เราได้ใช้พิมพ์งานเอกสารทางราชการผ่าน Google Docs, Slids และ Sheets ก็ตาม แต่ครูโจโจ้เชื่อว่าหลายคนก็ได้พบกับปัญหาฟอนต์เพี้ยนเวลาที่เรา print out เป็นเอกสาร หรือ แปลงเป็นไฟล์ PDF หรือแม้แต่การที่เปิดใช้ในอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์มาบ้าง  ตอนนี้ Google มีฟอนต์ภาษาไทยที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ นั่นก็คือ Noto Sans Thai กับ Noto Serif Thai  Sans คือ ลักษณะตัวอักษรที่ไม่มีหัว Serif คือ ตัวอักษรที่มีหัว สำหรับ Noto Serif Thai นั้นมีหน้าตาที่ละม้ายคล้ายคลึงกับ Sarabun และแก้ปัญหาตัวอักษรเพีัยนเวลาที่เราแปลงไฟล์เอกสารของ Google Docs, Slides และ Sheets ได้  แต่อย่างไรก็ดี ครูโจโจ้ก็พบว่า Noto Serif Thai นั้นไม่มีฟอนต์ภาษาอังกฤษที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ถ้าหากเราใช้พิมพ์เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะมีลักษณะคล้ายกับ Times New Roman (ซึ่งก็เป็นอักษรทางการในการใช้พิมพ์งานภาษาอังกฤษอีกชนิดหนึ่ง) สำหรับครูโจโจ้แล้วมองว่าไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ แต่สำหรับใครที่ชอบตัวอักษรไทยกับภาษาอังกฤษให้มีลักษณะหน้าตาคล้าย ๆ กัน ก็อาจจะหงุดหงิดหน่อยนะครับ  ครูโจโจ้ บทความที่เกี่ยวข้อ

เรียนคำศัพท์จากเพลง We Don't Talk About Bruno (เราไม่พูดกันเรื่องบรูโน่) Encanto เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์

รูปภาพ
เรียนคำศัพท์จากเพลง We Don't Talk About Bruno (เราไม่พูดกันเรื่องบรูโน่) Encanto เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์ We Don't Talk About Bruno (From "Encanto") เราไม่พูดกันเรื่องบรูโน่ (From "Encanto"/Thai Audio Only) เนื้อเพลงแปลฉบับการ์ตูน Pepa ,  Félix , Dolores , Camilo , Townperson , Isabela ,  Abuela , Mirabel We don't talk about Bruno, no, no, no! เราไม่พูดกันเรื่องบรูโน่ โน โน โน We don't talk about Bruno... but เราไม่พูดกันเรื่องบรูโน่ ... แต่ It was my wedding day งานแต่งงานน้านั่นไง It was our wedding day งานแต่งงานเรานั่นไง We were getting ready, and there wasn't a cloud in the sky ตอนที่เราน่ะเตรียมพร้อมและฟ้าใสไม่มีเมฆมาคอยบัง No clouds allowed in the sky ต้องไม่มีเมฆมาบดบัง Bruno walks in with a mischievous grin- บรูโน่เข้ามา ด้วยรอยยิ้ม หน้ากังขา Thunder!! ฟ้าร้อง You telling this story, or am I? งั้นฉันไม่ต้องเล่าก็ได้ล่ะมั้ง I'm sorry, mi vida, go on ขอโทษที่รักเธอเป็นคนเล่า Bruno says, "It looks like rain" บรูโน่บอกจะมีฝนมา 

มีอะไรใหม่ใน Google Chrome 2022

รูปภาพ
  Google Chrome ได้ปรับปรุงใหม่ล่าสุด ถ้าวันนี้ใครเปิดใช้ Chrome จะมีหน้าต่างแรกขึ้นมา  chrome://whats-new / เพื่อบอกข้อมูลว่ามีอะไรอัพเดทใหม่บ้าง นอกจากความเร็วที่เพิ่มขึ้น และความปลอดภัยที่มากขึ้น ก็มีลูกเล่นอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานง่ายขึ้น มีดังต่อไปนี้ครับ  แชร์ลิงค์ได้ง่ายและหลากหลาย  Chrome profiles ช่วยให้แบ่งการใช้งานได้เป็นสัดส่วนมากขึ้น กู้คืนแท็ปที่พลาดปิดไป (ดีเลย ครูโจโจ้พลาดบ่อย) คลิกขวาที่ว่างๆ ของแท็ป แล้วเลือก Reopen closed tab. หรือ พิมพ์ Ctrl + Shift + T