บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2016

ภาษาอังกฤษ การซ้อมหนีไฟ ซ้อมรับมือภัยพิบัติ

รูปภาพ
A fire drill = ซ้อมหนีไฟ Disaster drill (s) = ซ้อมรับมือภัยพิบัติ Drill (n.) มีอยู่ 2 ความหมาย    1. สว่าน    2. การฝึกซ้อม (training)            *มักพบในวงการทหาร และ สำหรับการฝึกซ้อมที่ทำเป็นประจำ(ทุกปี เป็นต้น)         *ทางการศึกษา โดยเฉพาะการสอนภาษา หมายถึงการพูดซ้ำๆ เพื่อให้เกิดความจำ ถ้าเป็นการทดสอบด้วยก็จะเป็น  "Drills & Exercises" หากต้องการจะเขียนป้ายเพื่อแจ้งว่าขณะนี้มีการซักซ้อมอยู่ มีดังนี้ This is only a drill Mock disaster drill  หรือ Mock disaster drill in progress   *mock (adj.) = not real *in progress = กำลังดำเนินการ เป็นต้น ครูโจโจ้