บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2016

วิธีการสร้างแผ่นพับด้วย Google Docs

รูปภาพ
การสร้างแผ่นพับหรือว่าโบรชัวร์โดยใช้ Google Docs นั้นง่ายมากๆ ทั้งสะดวกและรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คลิปวิดีโอสาธิตขั้นตอนการทำแผ่นพับด้วย Google Docs สร้างเอกสารใหม่ (blank) ใน Google Docs ที่แถบเมนูคำสั่งบนซ้าย ให้เลือก "ไฟล์" (file) จากนั้นไปที่ "ตั้งค่ากระดาษ" (page setup) เปลี่ยนจากแนวตั้ง (portrait) ให้เป็นแนวนอน (landscape)  ตั้งค่าขอบกระดาษ (margins) ให้เป็น 0 ทั้งหมด เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการพิมพ์แต่ละช่องของแผ่นพับ จากนั้น OK ภาพประกอบข้อที่ 3 - 5 ที่แถบเมนูหน้าแรก ให้เลือก "แทรก" (insert)  จากนั้นเลือก "ตาราง" (table) แล้วให้เลือก 3 ช่องเพื่อแบ่งเป็นแผ่นพับ หน้าที่สองของกระดาษ ให้ทำแบบเดียวกันตั้งแต่ข้อ 6 - 7 เพื่อสร้างข้อมูลอีกด้านของแผ่นพับ การวางหน้าของแผ่นพับจะเป็นดังนี้ (ตารางด้านบนคือหน้าที่ 1 ด้านล่างคือหน้าที่ 2) ภาพประกอบข้อที่ 9 สามารถซ่อนเส้นแบ่งของแผ่นพับโดยคลิกที่เส้นแบ่ง ซึ่งจะเป็นแถบสีฟ้าคลุมเส้นนั้นๆ อีกที (สามารถเลือกทีละหลายๆ เส้นแบ่งโดยกด Shift ค้างไว้ แล้วเลือกทีละอัน) จากนั้นที่แถบเมนูจ