บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2024

วันเด็ก 2567

รูปภาพ
  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2024 วันนี้เป็นวันที่สำคัญสำหรับเด็กๆ ทุกคน เพราะเป็นวันที่แสดงถึงความสำคัญของเด็กในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็กปี 2567 จากท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยได้กล่าวไว้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ในนามของโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อเด็ก KMS ทุกคน ที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม  และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นทุกคนทั้งครูและบุคลากรร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ KMS ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญต่ออนาคตของพวกเขา ซึ่งหมายถึงอนาคตของจังหวัดลำปาง และ ประเทศไทย เด็กๆ คือคนที่มีศักยภาพแห่งอนาคต จงมีความฝัน จงมีความคิดสร้างสรรค์ และจงมีความเคารพความแตกต่างของผู้อื่น เด็กๆ เป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ต่อไป  เรามาส่งเสริมให้เด็กๆ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เรามาสนับสนุนให้เด็กๆ มีสิทธิเสรีภาพ มีความปลอดภ