บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ปรัชญา

รีวิวหนังสือ - Future ปัญญาอนาคต

รูปภาพ
#ReadMeReadMyBook #Future #ปัญญาอนาคต ตั้งใจอ่าน วันเดียวก็จบเล่มแล้ว เป็นการเล่าเรื่องการเดินทางของ  ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ผ่านประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ต่างๆ จากแนวคิดของบุคคลสำคัญต่างๆ ทีี่สำคัญต่ออนาคตในยุคนั้น คือปัจจุบันในวันนี้ ได้อ่านคำคมที่สอดแทรก แนวคิดมุมมองของนักคิดนักปราชญ์ ท่านผู้นำ วงการธุรกิจ แฟชั่น การศึกษา และแนวคิดของคุณภิญโญเอง ต่อการอยู่ให้เป็น ในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงตลอดอย่างไร โดยมีภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปศึกษาประกอบ พออ่านเล่มนี้จบ ก็อยากจะอ่านอีกเล่มของ #Future ก็คือ #Past ขึ้นมาเลยทีเดียว ครูโจโจ้