บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2020

แนะนำการออกแบบ Google Forms เพื่อสร้างแบบทดสอบ และวิธีเก็บคะแนนนักเรียน สไตล์ครูโจโจ้

รูปภาพ
ปัจจุบันมีคลิปวิดีโอสอนการสร้างแบบทดสอบ หรือ แบบฝึกหัดโดยใช้ Google Forms อยู่มากมาย ซึ่งในคลิปนี้ครูโจโจ้จึงไม่ได้มาอธิบายการสร้างแบบทดสอบอย่างละเอียด แต่เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ การออกแบบในสไตล์ของครูโจโจ้นะครับ  อย่างแรกเลย ครูโจโจ้จะแบ่งฟอร์มออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ ข้อมูลของนักเรียน และ ส่วนที่สอง (หรือมากกว่านั้น) จะเป็นส่วนของแบบทดสอบ/แบบฝึกหัด นั่นเอง  การให้นักเรียนกรอกข้อมูลของนักเรียนนั้นจะช่วยให้เราสามารถจัดระบบข้อมูลเพื่อเก็บคะแนนจาก Google Sheets ได้ง่ายขึ้น  นอกจากนั้นก็จะเป็นการเล่าสไตล์การออกแบบของครูโจโจ้ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ - การแบ่ง section เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนและแบบทดสอบ - เทคนิคการสร้างแบบทดสอบแบบ Multiple choice และการสลับตัวเลือก - เทคนิคการสร้างแบบทดสอบคำศัพท์ เติมคำ และข้อควรระวังในการเฉลย - เทคนิคการสร้างแบบทดสอบการอ่าน  - ขึ้นตอนการสร้างแบบทดสอบ Listening คร่าวๆ  - (เสริม) แล้ววิชาคำนวนทำอย่างไร? - ตกแต่ง Theme + เช็คความถูกต้องของแบบทดสอบที่ถูกต้อง - การตั้งค่าที่ก่อให้เกิดประโยชน์ - ขั้นตอนการนำคะแนนนักเรียนไปกรอกตามระบบในโรงเรียน โดยสามารเข้ารับ