บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2012

MODAL VERBS

รูปภาพ
Modal Verb     =   กลุ่มคำกริยาช่วยที่พิเศษ (special auxiliary verb)                          ที่มีความหมายในตัวของมันเอง (ขอเรียกสั้นๆ ว่า Modal แล้วกันนะครับ)        ปกติแล้วหน้าที่ของ กริยาช่วย  (Auxiliary) คือ สามารถทำให้เป็นประโยคปฏฺิเสธ หรือ คำถามได้ หรือทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ด้านไวยากรณ์ (เช่น have/has + V3 หรือ is/am/are + Ving เป็นต้น) แต่โดยทั่วไปแล้วจะ ไม่มีความหมายในตัวของมัน Modal นั้นทำหน้าที่คล้ายกับกับ Auxiliary แต่ว่าตัวของ modal นั้น มีความหมายทุกคำ แตกต่างกันไป ซึ่ง โครงสร้าง ก็ง่ายมากครับ [[[ MODAL + V infinitive ]]] ดังนั้นไม่ต้องใส่ใจเลยว่าประธาน (subject) ของประโยคจะเป็นเอกพจน์? พหูพจน์? ใส่   *V1เพียวๆ ลูกเดียวเลยครับ .. อิอิ ทีนี้เรามาดูกันก่อนซิครับว่าคำไหนบ้างที่เป็น modal verbs can      could      may      might       will      would      shall        should       must  โดย กฏกติกา การใช้ modal มีอยู่เล็กน้อยนะครับ ดังนี้ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า Modal + V infinitive  ... ขอเรียกง่ายๆ ว่า "V1เพียว"  นั่นก็ค