บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2012

Special Days in Thailand : วันหยุดของไทย ภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
(ใหม่! บทความ ภาษาอังกฤษกับวันหยุดในปฏิทินไทย อัพเดท Names of Holidays in Thailand https://www.krujojotalk.com/2020/11/update-names-of-holidays-in-thailand.html)        บทความนี้เป็นบทความที่กล่าวถึงวันสำคัญต่างๆ ของประเทศไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยชื่อวันที่สำคัญต่างๆ ที่หยุดเพื่อเฉลิมฉลองของคนไทย วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และ วันสำคัญๆ ของคนไทยเชื้อสายจีนในบางส่วนครับ         There are the holidays and festivals, or special days in Thailand, which translated from Thai into English. The lists are included the main celebrations of Thai people, the most important days of Buddhism and some Chinese's days.