บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2014

Organizing : Topic, Supporting และ Concluding Sentences

รูปภาพ
Organizing Paragraph -   การจัดระบบการเขียนของย่อหน้า  ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงเรื่องของ  Topic Sentence Supporting Sentence และ  Concluding Sentence   ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเขียนในแต่ละย่อหน้า  (paragraph)   Topic Sentence เป็นประโยคที่ สำคัญที่สุด ของย่อหน้า โดย มักจะเป็นประโยคแรก ของย่อหน้า (บางครั้งอาจจะอยู่กลางหรือท้ายประโยคก็ได้) ทั้งนี้ topic sentence นั้นมี เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่าย่อหน้า (paragraph) นี้กำลังพูดถึงประเด็นอะไร ซึ่งก็คือความคิดหลักของย่อหน้า (main idea of a paragraph)        Topic sentence ที่ดี   ต้องเป็นการแสดงความคิดเห็น (opinion) ซึ่งทำให้ผู้เขียนเองสามารถบรรยายหรือขยายความต่อไปได้ เพราะถ้าหากเป็นการนำเสนอข้อมูลความจริง (fact)  ผู้เขียนจะไม่สามารถเขียนหรือแสดงข้อมูลอะไรต่อได้อีก เช่น Potato is a vegetable. เป็น fact เพราะไม่สามารถโต้แย้งได้ มันฝรั่งมันก็เป็นพืชผักจริงๆ (หรือใครจะเถียง?) แล้วผู้เขียนจะเขียนอะไรต่อหล่ะ? Potato is good for you. เป็น opinion   ผู้เขียนสามารถบรรยายต่อไปได้ว่าข้อดีมีอะไรบ้าง เป็นต้น        วิธีสังเก

รีวิวหนังสือ - เด็กน้อยโตเข้าหาแสง

รูปภาพ
       นอกจากหนังสือ "โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง" ที่ผมประทับใจมากแล้ว "เด็กน้อยโตเข้าหาแสง" เล่มนี้แนะนำว่าคนที่มีอาชีพครูควรอ่านเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการให้โอกาสเยาวชนที่เคยทำผิดพลาด จนต้องอยู่ในมุมมืดของสังคม เราจึงต้องเป็นแสงสว่าง (ซึ่งอาจจะเป็นแสงสุดท้าย) ที่นำพาออกจากความมืดมิดในใจของพวกเขา ไม่ให้กลับไปอีก และทำให้เขามีแสงสว่างภายในตนเอง มากพอที่จะส่งสว่างไปยังสังคมที่คอยแต่จะแสดงความมืดบอดอย่างเข้มแข็ง       หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อคิดที่สำคัญต่อผู้อ่านในการเป็นครู ที่มีหน้าที่อบรมบ่มเพาะและขัดเกลาให้นักเรียนหรือเยาวชนที่เคยทำผิดพลาดนั้นสำนึกต่อความผิด รู้จักให้อภัย และพร้อมจะกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ แม้ว่าอาจจะถูกสังคมรอบข้างที่คอยซ้ำเติมต่อความผิดพลาดของเขาเหล่านั้นก็ตามเมื่อเขาได้มีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมเดิมๆ แต่ครูผู้เป็นคนฉีดวัคซีนชั้นดีที่ทำให้พวกเขามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแกร่ง และจะไม่วกกลับไปทำในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดต่อสังคมนั้นอีกต่อ เทคนิคทางจิตวิทยาต่างๆ ที่ป้ามลได้หยิบยกมาเป็นกรณีต

การเพิ่มบัญชี (Add Account) Google Plus

รูปภาพ
ก ารเพิ่มบัญชี คือ การที่ผู้ใช้มีชื่อ account ของ Google อยู่สองชื่อ (หรือมากกว่านั้น) แล้วต้องการเชื่อมต่อ account เพื่อง่ายต่อการใช้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องเสียเวลา sign out ชื่อหนึ่ง แล้วไป sign in อีกชื่อหนึ่ง ให้เสียเวลา ทีนี้เราจะกล่าวถึงการเพิ่มบัญชี (add account) ผ่านอุปกรณ์ทั้งสองชนิด คือ พวกโทรศัพท์มือถือ หรือ smart device และ คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะขอเริ่มต้นผ่านระบบมือถือก่อนเลยนะครับ 1. อย่างแรกก็ต้องเข้าไปที่ application ของ Google+ ก่อนเลย 2. เมื่อเข้ามาแล้วก็กดปุ่มเมนูที่อุปกรณ์ของเรา จากนั้นก็จะมีแถบเครื่องมือด้านล่างโผล่ขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Settings 2.1. ปุ่มเมนูที่อุปกรณ์ (Samsung) 2.2. แถบเมนูที่โผล่ขึ้นมาบนหน้าจอ จากด้านล่าง 3. เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอของ setting แล้ว ให้เลือกไปที่ Add account 4. แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ซึ่งจะถามว่า "คุณต้องการที่จะเพิ่มชื่อบัญชีที่มีอยู่แล้ว (existing account) หรือจะสร้างชื่อบัญชีใหม่ (create a new one) 4.1. เลือกระหว่างเพิ่มชื่อที่มีอยู่แล้วอีกอันหนึ่ง (Existing) หรือจะสร้าง account ใหม

LEFT & RIGHT BRAIN ภาษาอังกฤษกับความสามารถของสมอง

รูปภาพ
http://www.huffingtonpost.com/john-m-eger/right-brain-left-brain-thinking_b_2631704.html เพิ่มเติมจากบทเรียนเรื่อง Left Brain and Right Brain  ของวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ในระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 จากภาพจะเห็นว่าได้แบ่งการทำงานของสมองของทั้งสองซีก  ทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์จากภาพกันดีกว่าครับ LEFT BRAIN   decisive (adj) = ซึ่ง(ตัดสินใจ)เด็ดเดี่ยว logic (n) = ตรรกะ, ความคิดที่มีเหตุมีผล accurate (adj) = ที่ถูกต้อง, ละเอียดรอบคอบ (ภาษาพูดคือ "เป๊ะ") analytic (adj) = ซึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์  (ออกเสียงเป็น  แอน-นัล-ลิ-ทิค ) reason (n) =  มีเหตุผล practical (adj) =  เกี่ยวกับการปฏิบัติ ,  ตามความเป็นจริง, เหมาะสม strategic (adj) = ที่คิดแยบยล (กลยุทธ์หรือยุทธวิธี)  control (n) = การควบคุม science (n) = วิทยาศาสตร์ realistic (n) = ซึ่งเกี่ยวกับความเป็นจริง, ปฏิบัติได้จริง (อยู่กับความเป็นจริง) RIGHT BRAIN intuition (n) = ความสามารถในการหยั่งรู้ (ตามสัญชาตญาณ) love (n) = ความรัก poetry (n) = กาพย์กลอน freedom (n) = อิสรภาพ pas

วิธีเปลี่ยน password บัญชี Google ผ่าน Google Plus

รูปภาพ
สามาชมแบบ Presentation ได้ที่  http://goo.gl/UELcOC 1. เมื่อเข้ามาที่ Google+ แล้ว ให้เลือกรูปของเราที่อยู่ด้านมุมบนขวามือ 2. จากนั้นให้เลือกที่ Account  3. เลือก Security  4. ไปที่ Change password 5. แล้วจากนั้นจึงทำการป้อนรหัสเดิมเพื่อป้องกันการแอบเปลี่ยนจากผู้ไม่ประสงค์ดี และป้อนรหัสใหม่ที่เราต้องการ 2 ครั้ง จากนั้นคลิกที่ Change Password เพื่อเป็นการยืนยัน เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

(ต่อ) แก้ปัญหาไม่พบฟอนต์ TH Sarabun ใน Google Drive ด้วยวิธีง่ายๆ

รูปภาพ
ภาพจาก Google Presentation  ** หมายเหตุ **   สิ่งที่สำคัญที่สุด คือเครื่องของเราต้องติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun เสียก่อน กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลด Font SarabunPSK   จากเว็บ กระทรวงศึกษาธิการ จากบทความที่ผ่านมา เราได้รับทราบกันแล้วว่าขณะนี้ Font TH Sarabun ได้ถูกบรรจุอยู่ใน Google Drive เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่จากปัญหาก่อนหน้านี้ที่แจ้งไว้ว่ายังไม่สามารถใช้ TH SarabunPSK ได้ถ้าเมนูคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ จริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องที่ "เส้นผมบังภูเขา" มากครับ คราวนี้ผู้เขียนมีวิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่ค้นพบฟอนต์ TH SarabunPSK  แบบง๊ายง่าย ... ถึงง่ายที่สุดเลยนะครับ  โดยที่เมนูคำสั่งต่างๆ ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ท่านสนใจ (บทความนี้คงถูกใจครูภาษาต่างประเทศเลยล่ะครับ) เมื่อเราเริ่มที่จะพิมพ์งานใน Google Drive แล้ว ปรากฏว่าไม่พบฟอนต์ TH SarabunPSK  ขั้นตอนก็คือ ให้ไปที่คำสั่ง "ไฟล์" (File) ที่อยู่ทางด้าน มุมบนซ้ายมือ  แล้วจากนั้นเลือก "ภาษา" (Language)  และเลือก "ไทย"  เท่านี้ก็สามารถเปลื่ยนมาใช้ Font TH SarabunPSK  ได้แล

Google Drive สามารถใช้ฟอนต์ TH Sarabun ได้แล้ว

รูปภาพ
        คงทราบกันดีว่า Google Drive นั่นก็คือ Office ในรูปแบบของ Google ซึ่งประกอบไปด้วย Google Docs, Spreadsheet, Presentation, Form และ Drawing โดยใช้งาน Online ผ่านระบบ Cloud ที่สะดวกต่อการทำงานได้ทุกทีและทุกอุปกรณ์การใช้งาน และที่สำคัญคุณยังสามารถพิมพ์งานไปพร้อมๆ กันกับเพื่อนของคุณได้อีกด้วย (Collaborate) ขอให้คุณมี Google Account เพียงอย่างเดียวก็พอ        และข่าวดีก็คือทาง Google Thailand ได้บรรจุฟอนต์ TH SarabunPSK ลงไปใน Google Drive แล้ว ซึ่งเป็นฟอนต์ที่รัฐบาลไทยประกาศใช้เพื่องานเอกสารทางการ ดังนั้นเราจึงสามารถพิมพ์งานเอกสารที่เป็นทางการผ่าน Google Drive ได้เลย และสามารถพิมพ์งานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย  ลักษณะฟอนต์ TH SarabunPSK TH SarabunPSK โผล่ที่ Google Drive แล้ว :)        ปัญหาที่ได้พบก็คือ ถ้าหากผู้ใช้นั้นตั้งค่าภาษา(รวมถึงคำสั่งต่างๆ)ของ Google Drive เป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ จะทำให้เราไม่สามารถใช้ Font TH Sarabun ได้ ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องเปลี่ยนการตั้งค่า (setting) ใน Google Drive ของเราให้เป็นภาษาไทยเสียก่อน จึงจะสามารถใช้ TH Sarabun

ภาษาอังกฤษ กับ มะปราง

รูปภาพ
"มะปราง" ภาษาอังกฤษคือ "Marian Plum" หรือ "Plum Mango" หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ "Gandaria" ระหว่างมะปรางสุกกับมะปรางดิบ คำว่าสุก ใช้คำว่า ripe (adj) =   developed to the point of readiness for harvesting and eating. ส่วนคำว่าดิบ สำหรับผลไม้แล้วเรามักจะใช้คำว่า green มากกว่านะครับ เพราะส่วนมากผลไม้ใดๆ ก็ตามที่ยังไม่สุกมักจะมีสีเขียว  ส่วนคำว่า raw (adj) = uncooked (ดิบ) จะใช้กับอาหารที่สามารถปรุงสุกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารจำพวกเนื้อมากกว่า เพิ่มเติมสำหรับความรู้ภาษาอาเซียนที่ใช้เรียกชื่อมะปราง ที่มาจาก wikipedia.org  Thailand  - Maprang Indonesia - Ramania และ Gandaria Myanmar - Mayun-Thee Malaysia - Kundan, Rembunia และ Setar

TOO GOOD TO BE TRUE

รูปภาพ
Photo :  lbsmsp (Mike Park) Source : Coconuts Bangkok    Too-good-to-be-true (adj) = ดีเกินความเป็นจริง การที่ใช้เครื่องหมาย (-) หรือเรียกว่า hyphen (อ่านว่า ไฮ-เฟิน) นั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคำทั้งหมดนี้เป้น adjective โดยจากเนื้อหาข่าวจะกล่าวถึง "too-good-to-be-true applicants" ซึ่งจะเห็นว่าใช้ขยายคำว่า applicants (n) = ผู้สมัคร ความหมายโดยรวมก็คือ "ผู้สมัครที่ดีเกินความจริง" พูดง่ายๆ แบบบ้านเราก็คือ "ผู้สมัครที่เวอร์" นั่นเอง หัวข้อของบทความคือ  Higher Education : American University rejects a quarter of Thai students' applicantions ซึ่งบทความนี้กล่าวถึงมหาวิทยาลัย (Higher Education = การศึกษาระดับสูง) ในสหรัฐอเมริกานั้นถอด (reject = ปฏิเสธ) ใบสมัครส่วนหนึ่ง (quarter = หนึ่งส่วนสี่) ของผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาที่เป็นคนไทย นักเรียนลองอ่านดูนะครับว่าเค้าเขียนคุณสมบัติแบบ too-good-to-be-true กันเวอร์ขนาดไหน แล้วก็อย่าไปทำตามล่ะ ถ้าพูดอะไรก็ต้องทำได้อย่างงั้นจริงๆ ไม่ต้อง fake ข้อมูล แบบนั้นฝรั่งเค้าไม่ชอบครับ

#นักศึกษาสะพายย่าม

รูปภาพ
การที่ผมเป็น # นักศึกษาสะพายย่าม นั้นเป็นการลดความโอหังของคำว่า "นักศึกษามหาลัยชั้นนำ" ลงไป  ลดความจองหองที่ว่า "ฉันเรียนเอกภาษาอังกฤษ" ลงไป พูดง่ายๆ คือลด "ego" ของตัวเองลงไป  เพราะ # ฉันรักความเท่าเทียมกัน หลายๆ คนมักจะเข้าใจว่าผมเรียนเอกอื่นๆ เพราะผมไม่ได้ทำตัวหรูหรา ผมเริ่มต้นความเป็นนักศึกษาด้วยการ "ติดดิน" เช่น เดินไปเรียนหนังสือ จากหลัง ม. ไปหน้า ม. เหนื่อยแต่คุ้มที่ได้มองธรรมชาติไปรอบๆ (เพราะรถม่วงเต็มอยู่บ่อยๆ จึงเลือกที่จะเดินสะดวกกว่า ไม่ต้องรอ) อยู่หอพักนักศึกษา สภาพโทรมๆ เก่าๆ แต่อบอุ่น เต็มไปด้วยมิตรภาพ (และเรื่องผี) โน๊ตบุ๊คไม่มี เพราะมหาลัยมีคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์บริการที่ดีอยู่แล้ว ทำงาน ช่วยเหลือบุคลลากรในคณะ ได้ชั่วโมงละ 25 บาท เป็นการหาเงินก้อนน้อยๆ ครั้งแรกในชีวิต ออกค่าย เพราะไปเรียนรู้ทักษะความอดทน ในยามยากลำบาก  นอกจาก "ติดดิน" แล้วยัง "อู้กำเมืองแหลวเล๊ด" อีกต่างหาก ผมจึงมีเพื่อนจากหลายๆ สาขา ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มเพื่อนเมเจอร์ เพื่อนโรงเรียน หรือว่าเพื่อนจ

Happy New Year 2014 !!!

รูปภาพ
      Wish you have a good time, good heath,  good friends,  good love and good luck.              Your new and better life is up to your own design and decision. From Ongkarn Chomvisarutkul (Kru JOJO) ******************************** The abbreviation of ส.ค.ส is "ส่งความสุข" which means "sending the happiness".  We always write the words on the New Year Card.