บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ idioms

TOO GOOD TO BE TRUE

รูปภาพ
Photo :  lbsmsp (Mike Park) Source : Coconuts Bangkok    Too-good-to-be-true (adj) = ดีเกินความเป็นจริง การที่ใช้เครื่องหมาย (-) หรือเรียกว่า hyphen (อ่านว่า ไฮ-เฟิน) นั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคำทั้งหมดนี้เป้น adjective โดยจากเนื้อหาข่าวจะกล่าวถึง "too-good-to-be-true applicants" ซึ่งจะเห็นว่าใช้ขยายคำว่า applicants (n) = ผู้สมัคร ความหมายโดยรวมก็คือ "ผู้สมัครที่ดีเกินความจริง" พูดง่ายๆ แบบบ้านเราก็คือ "ผู้สมัครที่เวอร์" นั่นเอง หัวข้อของบทความคือ  Higher Education : American University rejects a quarter of Thai students' applicantions ซึ่งบทความนี้กล่าวถึงมหาวิทยาลัย (Higher Education = การศึกษาระดับสูง) ในสหรัฐอเมริกานั้นถอด (reject = ปฏิเสธ) ใบสมัครส่วนหนึ่ง (quarter = หนึ่งส่วนสี่) ของผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาที่เป็นคนไทย นักเรียนลองอ่านดูนะครับว่าเค้าเขียนคุณสมบัติแบบ too-good-to-be-true กันเวอร์ขนาดไหน แล้วก็อย่าไปทำตามล่ะ ถ้าพูดอะไรก็ต้องทำได้อย่างงั้นจริงๆ ไม่ต้อง fake ข้อมูล แบบนั้นฝรั่งเค้าไม่ชอบครับ