บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2014

การเพิ่มบัญชี (Add Account) Google Plus

รูปภาพ
ก ารเพิ่มบัญชี คือ การที่ผู้ใช้มีชื่อ account ของ Google อยู่สองชื่อ (หรือมากกว่านั้น) แล้วต้องการเชื่อมต่อ account เพื่อง่ายต่อการใช้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องเสียเวลา sign out ชื่อหนึ่ง แล้วไป sign in อีกชื่อหนึ่ง ให้เสียเวลา ทีนี้เราจะกล่าวถึงการเพิ่มบัญชี (add account) ผ่านอุปกรณ์ทั้งสองชนิด คือ พวกโทรศัพท์มือถือ หรือ smart device และ คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะขอเริ่มต้นผ่านระบบมือถือก่อนเลยนะครับ 1. อย่างแรกก็ต้องเข้าไปที่ application ของ Google+ ก่อนเลย 2. เมื่อเข้ามาแล้วก็กดปุ่มเมนูที่อุปกรณ์ของเรา จากนั้นก็จะมีแถบเครื่องมือด้านล่างโผล่ขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Settings 2.1. ปุ่มเมนูที่อุปกรณ์ (Samsung) 2.2. แถบเมนูที่โผล่ขึ้นมาบนหน้าจอ จากด้านล่าง 3. เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอของ setting แล้ว ให้เลือกไปที่ Add account 4. แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ซึ่งจะถามว่า "คุณต้องการที่จะเพิ่มชื่อบัญชีที่มีอยู่แล้ว (existing account) หรือจะสร้างชื่อบัญชีใหม่ (create a new one) 4.1. เลือกระหว่างเพิ่มชื่อที่มีอยู่แล้วอีกอันหนึ่ง (Existing) หรือจะสร้าง account ใหม

LEFT & RIGHT BRAIN ภาษาอังกฤษกับความสามารถของสมอง

รูปภาพ
http://www.huffingtonpost.com/john-m-eger/right-brain-left-brain-thinking_b_2631704.html เพิ่มเติมจากบทเรียนเรื่อง Left Brain and Right Brain  ของวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ในระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 จากภาพจะเห็นว่าได้แบ่งการทำงานของสมองของทั้งสองซีก  ทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์จากภาพกันดีกว่าครับ LEFT BRAIN   decisive (adj) = ซึ่ง(ตัดสินใจ)เด็ดเดี่ยว logic (n) = ตรรกะ, ความคิดที่มีเหตุมีผล accurate (adj) = ที่ถูกต้อง, ละเอียดรอบคอบ (ภาษาพูดคือ "เป๊ะ") analytic (adj) = ซึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์  (ออกเสียงเป็น  แอน-นัล-ลิ-ทิค ) reason (n) =  มีเหตุผล practical (adj) =  เกี่ยวกับการปฏิบัติ ,  ตามความเป็นจริง, เหมาะสม strategic (adj) = ที่คิดแยบยล (กลยุทธ์หรือยุทธวิธี)  control (n) = การควบคุม science (n) = วิทยาศาสตร์ realistic (n) = ซึ่งเกี่ยวกับความเป็นจริง, ปฏิบัติได้จริง (อยู่กับความเป็นจริง) RIGHT BRAIN intuition (n) = ความสามารถในการหยั่งรู้ (ตามสัญชาตญาณ) love (n) = ความรัก poetry (n) = กาพย์กลอน freedom (n) = อิสรภาพ pas