Organizing : Topic, Supporting และ Concluding Sentences


Organizing Paragraph - การจัดระบบการเขียนของย่อหน้า ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงเรื่องของ 
 • Topic Sentence
 • Supporting Sentence และ 
 • Concluding Sentence 
ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเขียนในแต่ละย่อหน้า (paragraph) 

Topic Sentence เป็นประโยคที่สำคัญที่สุดของย่อหน้า โดยมักจะเป็นประโยคแรกของย่อหน้า (บางครั้งอาจจะอยู่กลางหรือท้ายประโยคก็ได้) ทั้งนี้ topic sentence นั้นมีเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่าย่อหน้า (paragraph) นี้กำลังพูดถึงประเด็นอะไร ซึ่งก็คือความคิดหลักของย่อหน้า (main idea of a paragraph)

       Topic sentence ที่ดี ต้องเป็นการแสดงความคิดเห็น (opinion) ซึ่งทำให้ผู้เขียนเองสามารถบรรยายหรือขยายความต่อไปได้ เพราะถ้าหากเป็นการนำเสนอข้อมูลความจริง (fact) ผู้เขียนจะไม่สามารถเขียนหรือแสดงข้อมูลอะไรต่อได้อีก เช่น

 • Potato is a vegetable.
  • เป็น fact เพราะไม่สามารถโต้แย้งได้ มันฝรั่งมันก็เป็นพืชผักจริงๆ (หรือใครจะเถียง?) แล้วผู้เขียนจะเขียนอะไรต่อหล่ะ?
 • Potato is good for you.
  • เป็น opinion ผู้เขียนสามารถบรรยายต่อไปได้ว่าข้อดีมีอะไรบ้าง เป็นต้น
       วิธีสังเกตง่าย ๆ ว่าอันไหนเป็น fact หรือ opinion ก็คือ fact หรือข้อมูลความจริง ถกเถียงไม่ได้ แต่ opinion เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนที่ต้องการทำให้ผู้อ่านนั้นเชื่อ บางครั้งผู้อ่านอาจจะมีข้อมูลมาโต้แย้งได้ เป็นต้น ส่วนในกรณี topic sentence ที่บอกขั้นตอน หรือ ขยายข้อความออกเป็นประเภท (แบ่งเป็นข้อๆ) เช่น There are three benefits of eating potatoes ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็น เพราะข้อดีของมันฝรั่งอาจจะมีมากกว่านั้นก็เป็นได้ (แย้งได้) เป็นต้น

ส่วนประกอบของ Topic Sentence นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ Topic กับ Controlling Idea

Topic คือ "คำ" ซึ่งเป็นประเด็นหลัก (เรียกง่ายๆว่า "คำหลัก") ของ paragraph นั้นๆ ที่ผู้เขียนต้องการจะบอกกับผู้อ่าน เช่น
  • Rice is benefit for healthy eating. 
   • Topic หรือ คำหลักของประโยคนี้ก็คือ Rice= ข้าว   
  • Drinking coffee helps concentration. 
   • Topic คือ drinking coffee = การดื่มกาแฟ
       ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากเราพูดถึงเฉพาะ topic เพียงอย่างเดียว จะเป็นเพียงแค่คำที่พูดขึ้นมาลอยๆ ซึ่งทำให้ผู้อ่านเกิดคำถามว่า "แล้วไงอ่ะ?" เพราะว่าคำๆ เดียวนั้นผู้อ่านสามารถคิดได้กว้างมาก จนทำให้สงสัยว่าผู้เขียนต้องการพูดถึงอะไร
       
ดังนั้นเราจึงต้องมี Controlling Idea เพื่อควบคุมความคิดให้ตรงประเด็น จากคำว่า Rice = ข้าว ที่ผู้อ่านสามารถคิดถึงข้าวได้หลายหลายประเด็น เราจึงควบคุมประเด็นให้ผู้อ่านมองถึงเรื่องประโยชน์ต่อสุขภาพการกินอย่างเดียวไปเลย จึงกลายเป็น Rice is benefit for healthy eating ดังนั้น จากประโยคตัวอย่าง

 • Topic คือ Rice 
 • Controlling idea คือ benefit for healthy eating
  (คุมประเด็นไม่ให้คนอ่านไปคิดเรื่องอื่นๆของข้าว)


Supporting Sentence คือ ประโยคที่ต่อยอดหรือขยายความต่อเนื่องกับ topic sentence เพื่อสนับสนุนความคิดหลัก ดังนั้น supporting sentence ต้องไม่ออกนอกประเด็นต่อ topic sentence ตัวอย่างเช่น

 • Rice is a traditional food in Thailand
  • Thai people have eaten rice for a long time.
  • It is always served in every meal.
  • Rice has an important role in many Thai ceremonies.
*จากข้างต้น สีแดงคือ topic sentence สีม่วงคือ supporting sentences

Concluding Sentence คือ ประโยคสุดท้ายของย่อหน้าที่ใช้ในการสรุปใจความสำคัญทั้งหมด โดยการเขียน concluding sentence มักจะเขียนล้อกับ topic sentence เรียกวิธีนี้ว่า Paraphrase กล่าวคือคือ เขียนใหม่แต่ความหมายยังคงเดิม หรือสรุปประเด็นหลักของของย่อหน้านั้นๆ โดยเขียนในสไตล์ของตัวเอง  ซึ่งมักจะขึ้นด้วย 
 • In conclusion, .......
 • In summary, ........   เป็นต้น เช่น 

Topic Sentence : Rice is a traditional food in Thailand
Concluding Sentence: In conclusion, Thai people spend their lives with rice for centuries. 

ครูโจโจ้

***************************************
🧡 ฝากกด subscribe ที่ด้านบนเพื่อติดตาม
Blogger krujojotalk.com ด้วยนะครับ
และสามารถสนับสนุนด้วยการบริจากผ่านทาง
***************************************
ติดต่อ & ติดตามช่องทางอื่นๆ ได้ที่ 
💗YouTube 
✍สนใจเรียนภาษาอังกฤษ online ได้ที่ 

ความคิดเห็น

 1. ขอบคุณครับได้ความรู้มากๆเลย

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. เขียนอธิบายได้ชัดเจนสุดๆเลยค่ะ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 8. เข้าใจง่ายมาก ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Sport Day หรือ Sports Day?

Special Days in Thailand : วันหยุดของไทย ภาษาอังกฤษ