วันเด็ก 2567

 

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2024 วันนี้เป็นวันที่สำคัญสำหรับเด็กๆ ทุกคน เพราะเป็นวันที่แสดงถึงความสำคัญของเด็กในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็กปี 2567 จากท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยได้กล่าวไว้ว่า

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

ในนามของโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อเด็ก KMS ทุกคน ที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม  และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นทุกคนทั้งครูและบุคลากรร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ KMS ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญต่ออนาคตของพวกเขา ซึ่งหมายถึงอนาคตของจังหวัดลำปาง และ ประเทศไทย

เด็กๆ คือคนที่มีศักยภาพแห่งอนาคต จงมีความฝัน จงมีความคิดสร้างสรรค์ และจงมีความเคารพความแตกต่างของผู้อื่น

เด็กๆ เป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ต่อไป 

เรามาส่งเสริมให้เด็กๆ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เรามาสนับสนุนให้เด็กๆ มีสิทธิเสรีภาพ มีความปลอดภัย และมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต

เรามาปกป้องให้เด็กๆ ไม่ถูกทำร้าย ไม่ถูกละเมิด ไม่ถูกเหยียดหยาม และไม่ถูกเอาเปรียบ

เรามาเป็นพ่อแม่ ครู พี่ น้อง และเพื่อนที่ดีของเด็กๆ ทุกคน

เพราะเด็กๆ คือคนที่เรารัก คนที่เราหวังดี และคนที่เราภูมิใจ

ขอให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุขในวันเด็กแห่งชาตินี้ จงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนเก่ง คนดี คนมีคุณภาพของชาติต่อไป

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรผู้ทุกท่านที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมในวันนี้ และขอพระเจ้าอวยพระพรให้กับเด็ก ๆ ทุกคนในที่นี้ และ ทั้งโลก

On the occasion of National Children's Day 2024, today is an important day for all children, as it is a day that shows the importance of children in the future development of the nation. As the 2023 Children's Day slogan from Prime Minister Settha Thavisin, the 30th Prime Minister of Thailand, said,

"Look at the world widely, think creatively, respect differences, and work together to build democracy."

On behalf of Kenneth MacKenzie School, I would like to express my congratulations to all KMS students who have studied hard, developed themselves, and created good things for society. I am also very pleased to see that all teachers and staff are working together to promote and support the learning of KMS students, which is an important benefit for their future, which means the future of Lampang Province and Thailand.

Children are the people with the potential for the future. Have dreams, be creative, and be respectful of the differences of others. Children are like seeds that will grow into big trees that are beneficial to society and the environment of this world.

Let us promote children to have knowledge, skills, and responsibility for themselves and society. Let us support children to have rights, freedom, safety, and morality in their lives. Let us protect children from being harmed, abused, humiliated, or taken advantage of. Let us be good parents, teachers, siblings, and friends to all children.

Because children are the people we love, the people we wish well, and the people we are proud of.

May all children be happy on this National Children's Day. Be determined to study hard, develop yourself to have knowledge and ability, be a good person who have morality and ethics, and be a good student, and a person of quality in the nation.

May God bless all those who have participated in the activities today and may God bless all the children here and in the world.

เปิดงานแบบรักษ์โลกด้วยฟองสบู่ 🫧
เปิดงานแบบรักษ์โลกด้วยฟองสบู่ 🫧

ครูโจโจ้ 

🧡 ฝากกด subscribe ที่ด้านบนเพื่อติดตาม
Blogger krujojotalk.com ด้วยนะครับ
และสามารถสนับสนุนด้วยการบริจากผ่านทาง
https://www.krujojotalk.com/p/support-me.html

***************************************
ติดต่อ & ติดตามช่องทางอื่นๆ ได้ที่ 
💙Facebook 
💗YouTube 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Sport Day หรือ Sports Day?

Organizing : Topic, Supporting และ Concluding Sentences

Special Days in Thailand : วันหยุดของไทย ภาษาอังกฤษ