มุขนี้แปลว่าอะไร? I'm a very matured person, I apologize when I am wrong.

 


matured (adj.) = โตเป็นผู้ใหญ่ (หมายถึงมีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่)

apologize (v.) = ขอโทษ (ส่วน sorry เป็น adj.) 

ประโยคแรกบอกว่าจากคนที่ชื่อ Xavier บอกว่า 

  • "I'm a very matured person, I apologize when I am wrong"
    • แปลว่า ฉันเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะมากๆ คนหนึ่ง ฉันเป็นคนที่ขอโทษเมื่อฉันทำผิด
เพื่อที่ชื่อ David จึงตอบกลับมาว่า 
  • "I've never head you apologize" 
    • แปลว่า ฉันไม่เคยได้ยินแกพูดขอโทษเลยนะ
Xavier เลยตอบกลับว่า 
  • "I am never wrong"
    • เพราะฉันไม่เคยผิดไง
55555 มุขนี้คือคนพูดย้อนแย้งที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมากๆ แต่กลับไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเคยผิดพลาดเลย เพราะโดยปกติแล้วคนเราย่อมทำผิดพลาดเสมอครับ คนที่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ต่างหากที่ไม่ยอมรับความผิดหรือโยนความผิดให้ผู้อื่นแทน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Sport Day หรือ Sports Day?

Organizing : Topic, Supporting และ Concluding Sentences

Special Days in Thailand : วันหยุดของไทย ภาษาอังกฤษ