ยศตำรวจไทยเป็นภาษาอังกฤษ Royal Thai Police Ranks Vocabulary

 • พลตำรวจเอก
  • Police General
   • พล.ต.อ.
    • Pol.Gen.
 • พลตำรวจโท
  • Police Lieutenant General
   • พล.ต.ท.
    • Pol.Lt.Gen.
 • พลตำรวจตรี
  • Police Major General
   • พล.ต.ต.
    • Pol.Maj.Gen.
 • พลตำรวจจัตวา
  • Police Brigadier General
   • พล.จ.ต.
    • Pol.Bri.Gen.
 • พันตำรวจเอก
  • Police Colonel
   • พ.ต.อ.
    • Pol.Col.
 • พันตำรวจโท
  • Police Lieutenant Colonel
   • พ.ต.ท.
    • Pol.Lt.Col.
 • พันตำรวจตรี
  • Police Major
   • พ.ต.ต.  
    • Pol.Maj.
 • ร้อยตำรวจเอก
  • Police Captain
   • ร.ต.อ.
    • Pol.Capt.
 • ร้อยตำรวจโท
  • Police Lieutenant
   • ร.ต.ท.
    • Pol.Lt.
 • ร้อยตำรวจตรี
  • Police Sub-Lieutenant
   • ร.ต.ต.
    • Pol.Sub.Lt.
 • นายดาบตำรวจ
  • Police Senior Sergeant Major
   • ด.ต.
    • Pol.Sen.Sgt.Maj.
 • จ่าสิบตำรวจ
  • Police Sergeant Major
   • จ.ส.ต.
    • Pol.Sgt.Maj.
 • สิบตำรวจเอก
  • Police Sergeant
   • ส.ต.อ.
    • Pol.Sgt.
 • สิบตำรวจโท
  • Police Corporal
   • ส.ต.ท.
    • Pol.Cpl.
 • สิบตำรวจตรี
  • Police Lance Corporal
   • ส.ต.ต.
    • Pol.L/C.
 • พลตำรวจ
  • Police Constable
   • พลฯ
    • Pol.Const.

อ้างอิงจาก http://www.muanglampangpolice.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538966071 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Sport Day หรือ Sports Day?

Organizing : Topic, Supporting และ Concluding Sentences

Special Days in Thailand : วันหยุดของไทย ภาษาอังกฤษ