ความจริง คือ Present Simple อย่างไร?
สิ่งที่เราจะต้องรู้ในแต่ละ Tense ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
 1. โครงสร้าง 
 2. การใช้
 3. คำบอกเวลา (key words)
โครงสร้างของ Present Simple
(+) ประโยคบอกเล่า   S + V1
(-) ประโยคปฏิเสธ    S + Do + not + V infinitive
(?) ประโยคคำถาม (WH) Do + S + V infinitive ?

*หมายเหตุ
 • Do = Verb to do ประกอบด้วย do และ does
 • WH = คำถามแบบ Informative Question
  • ประกอบด้วย Who, What, When, Where, Why, How
 • V1 จะต้องผันตามประธาน ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 คือ He/She/It เป็นต้น
  • ด้วยการเติม -s, -es โดยมีหลักการณ์ดังนี้ …..
   • V. ส่วนมาก เติม -s เช่น works cooks lives
   • V. ลงท้ายด้วย -s, -sh, -ch, -x เติม -es เช่น passes, finishes, teaches, mixes
   • V. ลงท้ายด้วย -y ให้ตัด -y ออก แล้วเติม -ies เช่น carry - carries, study - studies
    • ยกเว้นว่าหน้า -y เป็นสระ (a/e/i/o/u) ให้เติม -s ได้เลย เช่น play - plays, enjoy - enjoys
   • ส่วน go, do ให้เติม -es เป็น goes และ does
   • และ have เปลี่ยนเป็น has
 • V infinitive จะไม่ผันตามประธาน หากประโยคบอกเล่ากริยาเติม -s หรือ -es ให้กลับมาใช้รูปเดิมของกริยานั้นๆ เช่น He has a dog. He doesn't have a dog.  (have เป็น V infinitive)
จึงสรุปได้ว่า หลัง Do (do/does) จะต้องตามด้วย V infinitive เท่านั้น

การใช้ Present Simple
 • Fact/Permanence ความจริง/ถาวร
  • The sun rises in the east and sets in the west.
   พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก
  • ประโยคนี้เป็นความจริงแน่นอน และ เกิดขึ้นถาวร ให้คิดถึงเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องธรรมชาติ หรือวิทยาศาสตร์พิสูจน์เหล่านี้ เป็นต้น 
   • อ่านบทความที่เกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 18 Science Facts You Never Learned in School (https://www.rd.com/culture/science-facts-never-learnedเพื่อศึกษาโครงสร้างประโยคในรูปของ Present Simple
 • Instructions/Directions/Commentaries (one after another) คำสั่ง/คำอธิบาย (เกิดขึ้นเป็นลำดับ)

 • Like/Habit/Routine/Ability ความชอบ นิสัย กิจวัตร
  • He likes playing football every evening. 
   • likes เป็น คำกริยา ส่วน playing ในประโยคนี้ไม่ใช่คำกริยาแต่เป็นคำนาม (เรียกว่า gerund) 
   • เป็นนิสัยที่เรารู้อยู่แล้วว่าทุกเย็นเขาไปเล่นฟุตบอล แบบไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยเลย เพราะเป็นความชอบ เป็นนิสัย 
 • Repetition  การเกิดซ้ำ
  • หัวใจสำคัญของ Present Simple คือเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ เกิดเป็นประจำ เกิดเป็นกิจวัตร โดยที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนี้ เช่น รู้อยู่แล้วว่าตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้น และขึ้นที่ทิศตะวันออก เพราะเป็นแบบนี้ซ้ำๆ มาโดยตลอด (ถาวร) 
 • *Stories/Jokes (informal) การเล่าเรื่อง/เรื่องตลก (ที่ไม่เป็นทางการ
  • Present Continuous = Longer background situations 
   • สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ก่อนเมื่อเรื่องจะเริ่ม 
  • Present Simple = Main event (one after another) เช่น 
   • While butter is melting, I break 3 eggs into a bowl and mix with some onions. 
    • ในขณะที่เนยกำลังละลายอยู่นั้น (เนยกำลังละลายอยู่ก่อน) ฉันตีไข่ 3 ฟองในชามกับหัวหอมลงไป (คือเหตุการณ์หลักที่ต้องการจะบอก)
   • So, the boy is just sitting in the canteen and eating ice-cream when the school bell rings. He calls to his mother and says …….
    • คือเด็กคนนั้นกำลังนั่งอยู่ที่โรงอาหารและกำลังกินไอติมอยู่ (background) เมื่อเสียงกริ่งของโรงเรียนดังขึ้น (เหตุการณ์ที่เกิดลำดับต่อมา = one after another) เขาโทรหาแม่ของเขาและพูดว่า ….. (เหตุการณ์หลักที่เกิดต่อจากนั้นเช่นกัน) 


คำบอกเวลา
Adverb of Frequency
 • 100% สม่ำเสมอ always, consistently,
 • 90% เป็นประจำ usually, regularly, normally, generally, constantly  
 • 70% บ่อยๆ often, frequently, continuously
 • 50% บางครั้ง sometimes, occasionally
 • 10% แทบจะไม่เคย (แต่ก็เคยบ้าง) rarely, barely, hardly, seldom, scarcely
 • 0% ไม่เคยเลย never
 • every + เวลา เช่น
  • every day = daily รายวัน
  • every week = weekly รายสัปดาห์
  • every month = monthly รายเดือน
  • every year = yearly, annually  รายปี
  • fortnightly = once every two weeks รายปักษ์
  • every other day = ทุกๆ วันเว้นวัน
 • V. to Do ก็ถือเป็นคำบอกเวลาได้ หากโจทย์ข้อนั้นมี Do อยู่ในประโยค

ทความที่เกี่ยวข้อง

ครูโจโจ้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Sport Day หรือ Sports Day?

Organizing : Topic, Supporting และ Concluding Sentences

Special Days in Thailand : วันหยุดของไทย ภาษาอังกฤษ