ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

About meOngkarn  Chomvisarutkul
โองการ  ชมวิศรุตกุล

Educational Background
ประวัติทางการศึกษา
 • Master's Degree
  • M.Ed Educational Administration (Present) 
   กำลังศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Bachelor's Degree
  • B.Ed (English), Chiang Mai University
   ศษ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Secondary School 
  • Nawamindrajutis Payap School
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 • Primary School
  • Kowit Thamrong School Chiang Mai
   โรงเรียนโกวิทธำรง เชียงใหม่
eCertification
เกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์
 • Google Certified Educator Level 1 (Oct/29/2020) 
Working Experiences 
ประสบการณ์การทำงาน
 • Kenneth Mackenzie School, Lampang  (2020 - present)
  โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง
  • School Manager and Director 
   ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน
 • Dara Academy, Chiang Mai (2012 - 2020)
  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  • English Teacher in Upper Mathayom
   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย
  • Dara Academy Student Council's Advisor in Upper Mathayom
   ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ระดับมัธยมปลาย
  • Discipline Teacher
   ครูฝ่ายพัฒนาวินัย
  • Google Educator Group (GEG) Chiang Mai 
 • Wachirawit Secondary School, Chiang Mai. (2010 - 2012)
  โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม จังหวัดเชียงใหม่
  • Head of English Special Plan (ESP) Department
   หัวหน้างานฝ่ายแผนการเรียน ESP
  • Head of Student Council's Advisor
   หัวหน้าที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน 
  • English Teacher in Upper Mathayom
   ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย
 • PRACTICUM IN TEACHING PROFESSION at Kawilawitayalai School (2010)
  Supervised by Aj. Kawillaya Sornwattana

  ฝึกประสบการณ์การสอนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
  (อ. กาวิลยา สอนวัฒนา : ครูพี่เลี้ยง)
 • PREPARATION FOR TEACHING PROFESSION PRACTICUM
  at Wattanotai Payap School. (2009)
  Supervised by Aj. Pimsawat Suwanpairoj

  เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
  (อ. พิมสวาท สุวรรณไพโรจน์ : ครูพี่เลี้ยง)
 • Teaching and Tutoring Camp with Relationship of Education Club (REC), Faculty of Education, Chiang Mai University
  ค่ายสอน ร่วมกับชมรมศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ (REC) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Tutoring for Quata CMU Exam
   ติวโควต้า มช.
   • Wilaikait Upatham School, Phare (2007)
    โรงเรียนวิลัยเกียรติ จ.แพร่ ปี 48
   • Longwittaya School, Phare (2008)
    โรงเรียนเมืองลองวิทยา จ.แพร่ ปี 49
 • Tutoring English at Academic Centers.
  ประสบการณ์สอนติวเตอร์ในหลากหลายสถาบันชื่อดัง
  • RAC, Chiang Mai (Secondary level)
   โรงเรียนกวดวิชา RAC เชียงใหม่ / ระดับมัธยม
  • SOD center (Secondary level)
   โรงเรียนกวดวิชาณฐาภพ / ระดับมัธยม
  • KeenSkool (Secondary level)
   โรงเรียนกวดวิชาคีนสคูล / ระดับมัธยม
  • The Compass (Secondary level)
   สถาบันกวดวิชาเดอะคอมพาส / ระดับมัธยม
  • Chiang Mai Cadet Center (Secondary level)
   คาเดทเชียงใหม่ / ระดับมัธยม
  • TAC Academic Center, Sankumpang (Primary - Secondary levels)
   กวดวิชา TAC สันกำแพง/ ระดับประถม-มัธยม
  • Mongkonkan Academic Center (Secondary level)
   กวดวิชามงคลกานต์ / ระดับมัธยม
  • TILC Language Institute (Primary - Secondary levels)
   สถาบันภาษา TILC / ระดับประถม-มัธยม

ประสบการณ์ด้านผู้นำกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา

 • สมาชิก "สภาเยาวชนไทย กะทิข้น" ในโครงการของรัฐบาล สมัย พ.ต.ท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ปี พ.ศ. 2545  และได้เป็นตัวแทนเยาวชนของภาคเหนือเพื่อเขียนบทความผ่าน "วารสารกระทิข้น" ของประเทศไทยในหัวข้อ "Raknarok ดีหรือไม่ดี ต่อเยาวชนไทย?"
 • ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนในวันวิชาการ ณ โรงเรียนสันมหาพล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในการนำเสนอข้อมูลของ Tourism of Chiang Mai และนำเสนอ Weather Forecast ปี พ.ศ. 2545 (อ.สังขยา บุญมา เป็นที่ปรึกษา)
 • เข้าแข่งขันวงดนตรีเยาวชนของโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย ตำแหน่งนักร้องนำ วง "วงกลม"
 • คณะกรรมการชมรมเชียร์และแปรอักษรรุ่นที่ 9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
 • ผู้ก่อตั้งชมรมมวยปล้ำ NMP ปี พ.ศ. 2546
 • ชนะเลิศด้านกาารแข่งขัน English Speech Contest ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป๊ 2546
 • ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ (speech) ในหัวข้อ My Mother in Mother's Day เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ปี พ.ศ. 2547
 • คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ (ตัวแทนรุ่น 14)
 • รองประธานรุ่นคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปี 48 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ED Man ปี 48 (ตัว D)
 • นักกีฬารักบี้ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
 • ประธานค่ายรับน้องนวมินทร์ - มช. ประจำปี 49
 • นักศึกษา "วินัย" คณะศึกษาศาสตร์ มช.
 • กลุ่มนักศึกษาร่วมเดินขบวนรณรงค์ให้นักศึกษาแสดงออกทางประชาธิปไตยในรั้วมหาวิทยาลัย
 • สมาชิกกลุ่มนักศึกษา"รักษ์สิ่งแวดล้อม"
 • คณะกรรมการชมรมศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ (Relationship Education CMU : REC)
 • ประธานว๊ากเกอร์รับน้องคณะฯ
 • ผู้บุกเบิกพิธีการเปิดสายรหัสตึก 3 คณะศึกษาศาสตร์
 • สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ปี 51

Weekly Popular Posts

Organizing : Topic, Supporting และ Concluding Sentences

Organizing Paragraph -   การจัดระบบการเขียนของย่อหน้า  ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงเรื่องของ  Topic Sentence Supporting Sentence และ  Concluding Sentence   ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเขียนในแต่ละย่อหน้า  (paragraph)   Topic Sentence เป็นประโยคที่ สำคัญที่สุด ของย่อหน้า โดย มักจะเป็นประโยคแรก ของย่อหน้า (บางครั้งอาจจะอยู่กลางหรือท้ายประโยคก็ได้) ทั้งนี้ topic sentence นั้นมี เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่าย่อหน้า (paragraph) นี้กำลังพูดถึงประเด็นอะไร ซึ่งก็คือความคิดหลักของย่อหน้า (main idea of a paragraph)        Topic sentence ที่ดี   ต้องเป็นการแสดงความคิดเห็น (opinion) ซึ่งทำให้ผู้เขียนเองสามารถบรรยายหรือขยายความต่อไปได้ เพราะถ้าหากเป็นการนำเสนอข้อมูลความจริง (fact)  ผู้เขียนจะไม่สามารถเขียนหรือแสดงข้อมูลอะไรต่อได้อีก เช่น Potato is a vegetable. เป็น fact เพราะไม่สามารถโต้แย้งได้ มันฝรั่งมันก็เป็นพืชผักจริงๆ (หรือใครจะเถียง?) แล้วผู้เขียนจะเขียนอะไรต่อหล่ะ? Potato is good for you. เป็น opinion   ผู้เขียนสามารถบรรยายต่อไปได้ว่าข้อดีมีอะไรบ้าง เป็นต้น        วิธีสังเก

Sport Day หรือ Sports Day?

เวลาถึงช่วงเทศกาลกีฬาสีบ้านเราทีไร  มักจะมีคำถามตลอด ตกลงภาษาอังกฤษใช้คำว่า Sport Day หรือ Sport s Day  ???? เติม -s หรือไม่เติมกันแน่???? ' Sport ' is singular (เอกพจน์) ' Sports ' is plural (พหูพจน์)  ตามปกติแล้วงานกีฬาสีย่อมมีการเล่นกีฬาที่แตกต่างหลากหลาย (variety of different sports) ดังนั้นใช้ Sports Day จึงเหมาะสมมากกว่าครับ (ถ้าหลายวันก็ใช้ Sports Days)  ส่วน Sport's Day หรือ Sports' Day ก็ ไม่นิยมใช้ครับ เพราะว่า กีฬาไม่สามารถเป็นเจ้าของของวันได้  ******* แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 1 ส.ค. 2019 แต่ !!!  ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นหลักการจำที่ไม่ถูกต้องครับ! เพราะตามหลักภาษาแล้วนามที่ใช้ขยายนาม หรือมีชื่อว่า Noun Modifiers (N1+N2)   ซึ่งจะเติม -s เฉพาะ N2 ซึ่งเป็นคำนามหลัก เท่านั้น โดย N1 เป็นวัตถุประสงค์ (purpose) ที่ขยาย N2 เป็นคำนามหลัก เอ .... แล้วทีนี้ทำไม sports ถึงเติม s ล่ะ???? ก็เพราะว่า sports สามารถเป็น Adj ได้ครับ!!! เช่น sports center, sports car, sports festival หรือ sports day เป็นต้น อ้างอิงจาก https://dictiona

เด็กปีหนึ่งใช้ "Freshman" หรือ "Freshmen" ???

เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เหล่าเด็กปีหนึ่งใสๆ ก็เลยมีชื่อเรียกแบบน่ารักๆ กันว่า "Freshy" ก็น่าจะมีที่มาจากคำว่า fresh หมายถึงความสดใส แล้วก็ใส่เสียง -y เข้าไปให้มันฟังดูน่ารักขึ้น (เฟรชชี่) แต่ภาษาอังกฤษเขาไม่เรียกกันนะครับ (ที่มีก็เป็น freshly ก็ไม่น่าเรียกกัน) ซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเรียกกันให้ถูกก็คือ "freshman" นั่นเอง (หรือ "fresher" แบบ British ก็ได้) แต่ทีนี้มีคำถาม ระหว่าง "freshman" กับ "freshmen" แตกต่างกันอย่างไร  และควรใช้คำไหนถึงจะถูก อย่างแรกเลยครับ freshman เป็นคำนามเอกพจน์ (singular) มีความหมายคือ นิสิต/นักศึกษา หนึ่งคน ส่วน freshmen ก็เป็นคำนามพหูพจน์ (plural) หมายถึง นิสิต/นักศึกษา หลายคน   Jack is a  freshman at Chiang Mai University. Jack and Jill are freshmen at Chiang Mai University. และมากไปกว่านั้น freshman ยังสามารถเป็น adjective ได้ด้วย เช่น We will miss our freshman year of university.   The freshman class has 1,600 students. ซึ่งมีแต่คำว่า freshman เท่านั

คำว่า Vlog ออกเสียงอะไรกันแน่???

ช่วงนี้นั่งดูคลิปรีวิวกล้อง (พอดีอยากได้กล้องมาอัดวิดีโอครับ 555) เจอหลายคลิปนะที่พูดว่า Vlog เป็น วี-ล้อก ก็เลยเอ้อ..ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนรอบตัว หลายคนถึงพูดว่า Vlog เป็น วีล้อก อะไรแบบนั้นกัน คำนี้มันมีที่มาจาก video + blog = Vlog, a blog that contains video material. คือ "บล้อก" ที่มีเนื้อหาเป็นวิดีโอเสียส่วนใหญ่ สรุปว่า Vlog ที่ถูกต้องอ่านว่า "วล็อก" นะครับ ส่วนคนที่ทำ vlog ก็จะเรียกว่า vlogger "วล็อกเกอร์" (มีใครอ่านว่า วี-ล้อก-เกอร์ ไหม?) ก็เหมือนกับคนที่เขียน blog "บล็อก" ก็เรียกว่า blogger "บล็อกเกอร์" นั่นเองครับ เสริมอีกคำนึง คือคำว่า YouTuber ก็เป็นประเภทหนึ่งของ Vlogger ครับ เพียงเพื่อสำหรับคนที่เน้นทำเนื้อหาวิดีโอลงใน YouTube เป็นส่วนใหญ่ และมีรายได้หลักจาก YouTube และเห็นว่าก็เป็นความฝันของเด็กยุคใหม่ที่อยากเป็น YouTuber กันเยอะแยะมากมายนะครับ ปล. ตอนนี้ก็เพิ่งทำ channel ของตัวเองคือ Kru JOJO Talk    ก็กำลังสนุกกับมัน แต่ยังไม่อยากเรียกตัวเองว่า vlogger เท่าไหร่ เพราะยังทำเนื้อหาไม่มาก ขึ้นอยู่กับอารม

วิธีสร้างอัลบั้มภาพใน LINE

เพื่อช่วยกันส่งภาพใน LINE อย่างเป็นหมวดหมู่  ภาพไม่หาย และ ไม่เสีย ด้วยการสร้างอัลบั้ม บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ  "แนะนำการใช้ LINE เพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ" หลายคนมักนิยมส่งรูปทีละหลายๆ รูปจนเต็มหน้าแชท เมื่อเข้าไปอ่านข้อความเก่าๆ ก็ทำให้เราเสียเวลาที่จะต้องเลื่อนขึ้นไป อย่างไรก็ตาม วันเวลาผ่านไป บ่อยครั้งที่รูปนั้น error และไม่สามารถดูหรือ save เก็บไว้ได้เมื่อเข้ามาดูอีกครั้ง  อัลบั้มจึงเป็นทางแก้ที่ดีที่สุด โดยที่ทุกคนสามารถส่งรูปที่เกี่ยวข้องมาลงที่อัลบั้มเดียวกัน เพื่อให้เป็นหมวดหมู่ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้ 1.  ที่หน้าแชท ให้เลือกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนมุมขวา ซึ่งจะมีเมนูคำสั่งเพิ่มเติมออกมา แล้วเลือกที่อัลบั้ม (ถ้าต้องการเข้ามาชมอัลบั้มอีกครั้งก็ใช้วิธีนี้) 2.  เลือกที่สัญลักษณ์รูปภาพเพื่อสร้างอัลบั้มใหม่ หรือ เพิ่มเติมรูปภาพในอัลบั้มเดิมที่มีอยู่แล้ว สำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยลงอัลบั้มรูปภาพจะมีคำสั่งขี้นมาตรงกลางเพื่อให้สร้างอัลบั้มแรกของกลุ่ม 3.  ทำการเลือกรูปภาพในเครื่องของเราเพื่อทำการ upload 4. การเพิ่มรูปภาพ โดยสมาชิ