About meOngkarn  Chomvisarutkul
โองการ  ชมวิศรุตกุล

Educational Background
ประวัติทางการศึกษา
 • Master's Degree
  • M.Ed Educational Administration (Present) 
   กำลังศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Bachelor's Degree
  • B.Ed (English), Chiang Mai University
   ศษ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Secondary School 
  • Nawamindrajutis Payap School
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 • Primary School
  • Kowit Thamrong School Chiang Mai
   โรงเรียนโกวิทธำรง เชียงใหม่
eCertification
เกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์
 • Google Certified Educator Level 1 (Oct/29/2020) 
Working Experiences 
ประสบการณ์การทำงาน
 • Kenneth Mackenzie School, Lampang  (2020 - present)
  โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง
  • School Manager and Director 
   ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน
 • Dara Academy, Chiang Mai (2012 - 2020)
  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  • English Teacher in Upper Mathayom
   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย
  • Dara Academy Student Council's Advisor in Upper Mathayom
   ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ระดับมัธยมปลาย
  • Discipline Teacher
   ครูฝ่ายพัฒนาวินัย
  • Google Educator Group (GEG) Chiang Mai 
 • Wachirawit Secondary School, Chiang Mai. (2010 - 2012)
  โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม จังหวัดเชียงใหม่
  • Head of English Special Plan (ESP) Department
   หัวหน้างานฝ่ายแผนการเรียน ESP
  • Head of Student Council's Advisor
   หัวหน้าที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน 
  • English Teacher in Upper Mathayom
   ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย
 • PRACTICUM IN TEACHING PROFESSION at Kawilawitayalai School (2010)
  Supervised by Aj. Kawillaya Sornwattana

  ฝึกประสบการณ์การสอนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
  (อ. กาวิลยา สอนวัฒนา : ครูพี่เลี้ยง)
 • PREPARATION FOR TEACHING PROFESSION PRACTICUM
  at Wattanotai Payap School. (2009)
  Supervised by Aj. Pimsawat Suwanpairoj

  เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
  (อ. พิมสวาท สุวรรณไพโรจน์ : ครูพี่เลี้ยง)
 • Teaching and Tutoring Camp with Relationship of Education Club (REC), Faculty of Education, Chiang Mai University
  ค่ายสอน ร่วมกับชมรมศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ (REC) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Tutoring for Quata CMU Exam
   ติวโควต้า มช.
   • Wilaikait Upatham School, Phare (2007)
    โรงเรียนวิลัยเกียรติ จ.แพร่ ปี 48
   • Longwittaya School, Phare (2008)
    โรงเรียนเมืองลองวิทยา จ.แพร่ ปี 49
 • Tutoring English at Academic Centers.
  ประสบการณ์สอนติวเตอร์ในหลากหลายสถาบันชื่อดัง
  • RAC, Chiang Mai (Secondary level)
   โรงเรียนกวดวิชา RAC เชียงใหม่ / ระดับมัธยม
  • SOD center (Secondary level)
   โรงเรียนกวดวิชาณฐาภพ / ระดับมัธยม
  • KeenSkool (Secondary level)
   โรงเรียนกวดวิชาคีนสคูล / ระดับมัธยม
  • The Compass (Secondary level)
   สถาบันกวดวิชาเดอะคอมพาส / ระดับมัธยม
  • Chiang Mai Cadet Center (Secondary level)
   คาเดทเชียงใหม่ / ระดับมัธยม
  • TAC Academic Center, Sankumpang (Primary - Secondary levels)
   กวดวิชา TAC สันกำแพง/ ระดับประถม-มัธยม
  • Mongkonkan Academic Center (Secondary level)
   กวดวิชามงคลกานต์ / ระดับมัธยม
  • TILC Language Institute (Primary - Secondary levels)
   สถาบันภาษา TILC / ระดับประถม-มัธยม

ประสบการณ์ด้านผู้นำกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา

 • สมาชิก "สภาเยาวชนไทย กะทิข้น" ในโครงการของรัฐบาล สมัย พ.ต.ท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ปี พ.ศ. 2545  และได้เป็นตัวแทนเยาวชนของภาคเหนือเพื่อเขียนบทความผ่าน "วารสารกระทิข้น" ของประเทศไทยในหัวข้อ "Raknarok ดีหรือไม่ดี ต่อเยาวชนไทย?"
 • ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนในวันวิชาการ ณ โรงเรียนสันมหาพล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในการนำเสนอข้อมูลของ Tourism of Chiang Mai และนำเสนอ Weather Forecast ปี พ.ศ. 2545 (อ.สังขยา บุญมา เป็นที่ปรึกษา)
 • เข้าแข่งขันวงดนตรีเยาวชนของโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย ตำแหน่งนักร้องนำ วง "วงกลม"
 • คณะกรรมการชมรมเชียร์และแปรอักษรรุ่นที่ 9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
 • ผู้ก่อตั้งชมรมมวยปล้ำ NMP ปี พ.ศ. 2546
 • ชนะเลิศด้านกาารแข่งขัน English Speech Contest ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป๊ 2546
 • ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ (speech) ในหัวข้อ My Mother in Mother's Day เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ปี พ.ศ. 2547
 • คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ (ตัวแทนรุ่น 14)
 • รองประธานรุ่นคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปี 48 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ED Man ปี 48 (ตัว D)
 • นักกีฬารักบี้ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
 • ประธานค่ายรับน้องนวมินทร์ - มช. ประจำปี 49
 • นักศึกษา "วินัย" คณะศึกษาศาสตร์ มช.
 • กลุ่มนักศึกษาร่วมเดินขบวนรณรงค์ให้นักศึกษาแสดงออกทางประชาธิปไตยในรั้วมหาวิทยาลัย
 • สมาชิกกลุ่มนักศึกษา"รักษ์สิ่งแวดล้อม"
 • คณะกรรมการชมรมศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ (Relationship Education CMU : REC)
 • ประธานว๊ากเกอร์รับน้องคณะฯ
 • ผู้บุกเบิกพิธีการเปิดสายรหัสตึก 3 คณะศึกษาศาสตร์
 • สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ปี 51

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Sport Day หรือ Sports Day?

Organizing : Topic, Supporting และ Concluding Sentences

Special Days in Thailand : วันหยุดของไทย ภาษาอังกฤษ